Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/329/2023 z dnia 2023-01-26

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 52 ust. 1 Regulaminu Rady Powiatu stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4175 i z 2020 r. poz. 1730) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.:

 1. Komisji Budżetu i Gospodarki - stanowiący zał. nr 1;
 2. Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych - stanowiący zał. nr 2;
 3. Komisji Rewizyjnej - stanowiący zał. nr 3;
 4. Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia - stanowiący zał. nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz Regulaminem Rady Powiatu, stanowiącym załącznik do Statutu Powiatu Gryfińskiego, komisje stałe Rady Powiatu działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie Powiatu.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-01-30 12:44:49
data ostatniej aktualizacji: 2023-01-30 12:44:49

Strona odwiedzona 272 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.