Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/333/2023 z dnia 2023-02-23

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do współpracy w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 5 i art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Rada Powiatu w Gryfinie wyraża wolę zawarcia Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego z jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w ust. 2, wchodzącymi w jego skład w celu opracowania strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów oraz współpraca podczas wdrażania strategii.
 2. Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego tworzą:
  1. Gmina Banie;
  2. Gmina Cedynia;
  3. Gmina Chojna;
  4. Gmina Moryń;
  5. Gmina Mieszkowice;
  6. Gmina Widuchowa;
  7. Powiat Gryfiński;

§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 znaczne środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego dostępne będą w programach regionalnych i rządowych z zastosowaniem instrumentu IIT (Innych Instrumentów Terytorialnych). Istotą IIT jest realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów funkcjonalnych wskazanych przez władze samorządowe w dokumentach strategicznych województw. 18 lutego 2022 r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Powiatem Gryfińskim, Gminą Banie, Gminą Cedynia, Gminą Chojna, Gminą Mieszkowice, Gminą Moryń i Gminą Widuchowa w sprawie podjęcia działań, których celem będzie przygotowanie projektu strategii terytorialnej dla rozwoju obszaru Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. Wolą stron jest, by działania realizowane na jego podstawie wzmacniały współpracę pomiędzy gminami, powiatem i województwem, a także przyczyniały się do rozwoju kompetencji samorządów do zarządzania strategicznego i kreowania rozwoju lokalnego. Do skutecznej realizacji zadań publicznych i pozyskania na ten cel środków zewnętrznych niezbędne jest powołanie Związku IIT oraz opracowanie strategii IIT dla całego obszaru. W ramach dotychczasowych prac opracowany został raport diagnostyczny "Portret Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. Instrument IIT." stanowiący kluczowy komponent procesu opracowania strategii terytorialnej dla tego obszaru. Treść raportu skupiła się na integracji wymiarów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego i przestrzennego w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych obszaru, dzięki czemu możliwe było wskazanie specyfiki partnerstwa, endogenicznego potencjału oraz zidentyfikowanie powiązań funkcjonalnych, które posłużą w dalszej części prac do określenia ścieżki rozwojowej obszaru partnerstwa. Powołanie związku IIT zostało dotychczas szeroko przedyskutowane wśród, zarówno członków Rady Partnerstwa, jak i członków Grupy Roboczej. Proponowana treść porozumienia została poddana konsultacjom i dyskusji wśród stron porozumienia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, obecnie jesteśmy na etapie sformalizowania współpracy, stąd projekt porozumienia.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-02-27 14:28:28
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 14:28:28

Strona odwiedzona 312 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.