Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/334/2023 z dnia 2023-02-23

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na obszarze powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2023

Na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023 (M.P. poz.730) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na obszarze powiatu gryfińskiego:

 1. usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 73 zł
  oraz za każdą dobę jego przechowywania 26 zł;
 2. usunięcia poduszkowca - 136 zł
  oraz za każdą dobę jego przechowywania 46 zł;
 3. usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 165 zł
  oraz za każdą dobę jego przechowywania - 73 zł;
 4. usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 202 zł
  oraz za każdą dobę jego przechowywania - 136 zł;
 5. usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 267 zł
  oraz za każdą dobę jego przechowywania - 202 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która określa m.in. zasady i tryb usuwania i przechowywania statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji. Przepis art. 31 ust. 1 ww. ustawy zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego.

Ustawodawca w art. 31 ust. 3 ww. ustawy określił iż, maksymalne opłaty za usuwanie i przechowywanie jednostek pływających podlegają corocznej zmianie i są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 30 ustawy należy przyjąć stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.

Ponadto proponowane maksymalne stawki wynikają z faktu, że dotychczas nie istniała potrzeba realizacji tego zadania i nie można ustalić realnych kosztów.

Takie same opłaty (maksymalne) zostały ustalone m.in. w powiatach: wałeckim, szczecineckim, myśliborskim, łobeskim i stargardzkim,

W ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, zajmujących się rekreacją wodną i sportami wodnymi, koszt usunięcia statku z akwenu przewyższa wielokrotnie stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-02-27 14:46:40
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 14:46:40

Strona odwiedzona 193 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.