Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/335/2023 z dnia 2023-02-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zabezpieczenia w ramach planu finansowego wydziału środków na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)" w związku z niezrealizowaniem części robót w 2022 roku. Środki zostają zabezpieczone poprzez zmniejszenie planu na usługi remontowe oraz na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany funkcji budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie" - środki planuje się uzupełnić po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2022 rok (zadania własne, finansowanie - środki RPO WZ, środki własne):
  • zwiększa się wydatki w kwocie 168 600,00 zł, w tym:
   852-85202-4539 - 13 900,00 zł,
   852-85202-6057 - 70 500,00 zł,
   852-85202-6059 - 12 500,00 zł (wkład własny),
   852-85202-6059 - 71 700,00 zł (wydatki niekwalifikowane),
  • zmniejsza się wydatki w kwocie 168 600,00 zł, w tym:
   700-70005-4270 - 51 000,00 zł,
   700-70005-6050 - 117 600,00 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie zmian w planie finansowym wydatków wydziału w związku z niepodpisaniem umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla organizacji pozarządowej. Zadania te w tym zakresie będą realizowane przez radców prawnych i adwokatów na podstawie umów cywilnoprawnych (zadania zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa):
  • zmniejsza się wydatki: 755-75515-2360 - 63 030,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 755-75515-4300 - 63 030,00 zł.
 3. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie finansowym wydatków z przeznaczeniem na zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na zadanie pn.: "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy stare Czarnowo". Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z zakupu samochodu przez gminę. Środki zostają zabezpieczone poprzez zmniejszenie planu na udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - środki planuje się uzupełnić po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2022 rok (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
  • zmniejsza się wydatki o kwotę 97 045,46 zł, w tym:
   853-85311-2580 - 94 678,50 zł (Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR),
   853-85395-4110 - 2 366,96 zł (PCPR),
  • zwiększa się wydatki o kwotę 97 045,46 zł, w tym:
   853-85395-2950 - 2 366,96 zł (PCPR - koszty obsługi),
   853-85395-6690 - 94 678,50 zł (Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR),
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki w zakresie odpłatności za wyżywienie w internacie w związku ze wzrostem cen artykułów żywieniowych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: 854-85410-0830 - 20 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 854-85410-4220 - 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-02-27 14:53:57
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-27 14:53:57

Strona odwiedzona 266 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.