Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/338/2023 z dnia 2023-03-30

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 12a, art. 13 i art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a - d, pkt 8, pkt 9, pkt 9 a i 9c oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz.100, zm. Dz.U.2023 r., poz. 173) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 926; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1275) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 w łącznej kwocie 3.192.135,00 zł w 2023 roku przeznacza się na zadania określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

 1. Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań.
 3. Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2023 r. stanowi kwota 3.192.135,00 zł, w tym na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1.855.632,00 zł. Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku bieżącym, przedkładam podział środków finansowych, jak w załączniku do projektu uchwały.
 4. Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-03 12:26:27
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-03 12:26:27

Strona odwiedzona 224 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.