Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/339/2023 z dnia 2023-03-30

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Traci moc uchwała NR XXXV/262/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-03 12:30:30
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-03 12:30:30

Strona odwiedzona 315 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.