Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVI/340/2023 z dnia 2023-03-30

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Mieszkowice w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczo-gaśniczej aluminiowej.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

Na wniosek Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach, Rada Powiatu postanowiła udzielić dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł gminie Mieszkowice przeznaczonej dla OSP w Mieszkowicach na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczo-gaśniczej aluminiowej.

Jednostka OSP Mieszkowice należy do KSRG i działa na terenie gminy Mieszkowice, której część leży nad Odrą. Gmina Mieszkowice jest gminą najdalej oddaloną w powiecie gryfińskim od KP PSP w Gryfinie (60 km). Na terenie gminy nie ma jednostki pływającej, która umożliwiłaby podjęcie szybkich i skutecznych działań na rzece Odrze i innych akwenach wodnych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie min. ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

W działaniach tych główne zadania wykonują jednostki straży pożarnych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, które bardzo często jako pierwsze przystępują do działań ratowniczych, mimo tego, że nie zawsze są wyposażone w niezbędny sprzęt.

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych często realizowane są na obiektach powiatowych min. drogach powiatowych (usuwanie wiatrołomów, substancji ropopochodnych, ratownictwo techniczne itp.), budynkach bądź obiektach użyteczności publicznej oraz wodach.

Podjęcie uchwały umożliwi udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Aleksandra Zielińska

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-03 12:34:17
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-03 12:34:17

Strona odwiedzona 160 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.