Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/349/2023 z dnia 2023-04-27

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm. z 2023 r. poz. 572) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Gryfiński umowy na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego z nowo wyłonionym operatorem.

§ 2. Zgoda, o której mowa w § 1, obejmuje usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji: Stare Czarnowo - Gryfino, na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Określa ona zasady dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, realizację zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Celem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest zapewnienie dostępności komunikacji autobusowej, publicznego transportu zbiorowego dla obywateli z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Zawarcie w/w umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora - art. 22 cyt. ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ustawie określono dopłatę w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest:

 1. sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%;
 2. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - art. 23 cyt. ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Mając na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańcom Starego Czarnowa zasadnym jest przywrócenie połączeń autobusowych na trasie Stare Czarnowo - Gryfina.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-04-28 14:42:05
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-28 14:42:05

Strona odwiedzona 171 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.