Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/355/2023 z dnia 2023-05-30

w sprawie udzielenia Gminie Cedynia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa"

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się Gminie Cedynia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa".
 2. Szacunkowa wartość zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi 26 800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1 wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, zostaną określone w umowie.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawarcia umowy, o której mowa w § 3 i dokonywania w niej zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Gmina Cedynia zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. "Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa" poprzez sfinansowanie wkładu własnego do projektu. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i jest imprezą otwartą dla mieszkańców powiatu.

Projekt został złożony przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w całości na zorganizowanie spotkania sportowego dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Chojnie (emeryci ze Stargardu, Myśliborza, Pyrzyc oraz Lunow - Niemcy). Impreza odbędzie się w dniu 24.06.2023 r., w trakcie corocznych obchodów Dni Cedyni.

Biorąc pod uwagę znaczenie Gminy Cedynia dla społeczności całego powiatu, Zarząd Powiatu wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Cedynia w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej: wkład własny do projektu pn. "Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa".

W związku z tym, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-06-01 09:38:57
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-01 09:38:57

Strona odwiedzona 161 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.