Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/356/2023 z dnia 2023-05-30

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Piaseczno, gmina Banie

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 466/2 o pow. 209 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Banie, w drodze przetargu ograniczonego do nieruchomości przyległych.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem działki 466/2o pow. 209 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Banie. Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio m. in. do nieruchomości oznaczonej numerem działki 330, stanowiącej własność Gminy Banie oraz działki nr 382/4, stanowiącej własność osób fizycznych. Współwłaściciel działki oznaczonej nr 382/4, wystąpił z wnioskiem o nabycie działki nr 466/2. Działka nr 466/2 stanowi pas terenu o szerokości ok. 7 m i dł. ok. 30 m. Powiat Gryfiński nie ma możliwości zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości. Zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami działka nr 466/2 może być przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Biorąc powyższe pod uwagę, ze względu na parametry nieruchomości zasadne jest wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej działki w trybie przetargu ograniczonego do nieruchomości przyległych i podjęcie uchwały w tym zakresie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-06-01 09:42:48
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-01 09:42:48

Strona odwiedzona 154 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.