Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/359/2023 z dnia 2023-05-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki z przeznaczeniem na wkład własny (20%), pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę" realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: 801-80195-0960 - 1 250,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 801-80195-4300 - 1 250,00 zł,
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (dysponent ZD) z przeznaczeniem na poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez remont i naprawę urządzeń kanalizacji deszczowej (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
  • zwiększa się dochody: 900-90019-0690 - 50 000,00 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki: 600-60014-4270 - 50 000,00 zł.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Cedynia z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. "Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa" złożonego przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. Projekt dotyczy zorganizowania spotkania sportowego dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Chojnie, w którym udział wezmą emeryci ze Stargardu, Myśliborza,Pyrzyc oraz Lunow - Niemcy (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 926-92695-2710 - 3 000,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: 926-92695-2360 - 3 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-06-01 09:59:13
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-01 09:59:13

Strona odwiedzona 159 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.