Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVIII/360/2023 z dnia 2023-05-30

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do porozumienia partnerskiego w ramach Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027

Na podstawie art. 6 ust 1 i art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Rada Powiatu w Gryfinie wyraża wolę przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu z jednostkami wymienionymi w ust. 2, wchodzącymi w jego skład w celu realizacji projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Unii Europejskiej poprzez stworzenie infrastrukturalnych podstaw współdziałania instytucjonalnego służb związanych z zarządzaniem kryzysowym na pograniczu nadodrzańskim" realizowanym w ramach Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.
 2. Porozumienie tworzą partnerzy:
  1. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie;
  2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;
  3. Landkreis Uckermark;
  4. Landkreis Vorpommern-Greifswald;
  5. Amt Gartz (Oder);
  6. Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
  7. Uniwersytet Szczeciński;
  8. Powiat Gryfiński;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Roman Michalski


UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały ma na celu zainicjowanie działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach naboru INTERREG VI A oś priorytetowa IV Wzmocnienie zaufania wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego, cel szczegółowy 6.1. Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron. Obowiązki Lidera projektu ponosząc odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu obejmie Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zorganizowanie na terenie powiatu gryfińskiego seminariów z zakresu zarządzania kryzysowego i doposażenie jednostek i służb w sprzęt pozwalający na minimalizowanie skutków sytuacji kryzysowych.

W skali ogólnej, biorąc pod uwagę współpracę wszystkich partnerów, projekt umożliwi stworzenie jednego centrum dowodzenia i kierowania wszystkimi rodzajami służb ratowniczych biorących udział w likwidacji powstałych zagrożeń. Utworzenie cytowanych zintegrowanych stanowisk zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej zapewni ciągłe nieprzerwane funkcjonowanie służb biorących udział w akcjach bez potrzeby ich częstego rotowania oraz zapewni szybki dopływ informacji o stanie sytuacji zapewniając szybką i optymalną reakcję zaangażowanych służb. Ponadto zgromadzone w ramach tworzonego stanowiska środki łączności pozwolą wszystkim służbom zaangażowanym w akcję wykorzystać potencjał zgromadzonych środków do łączności wewnątrz służbowej jak i pomiędzy służbami. Zatem system pozwala znacząco zwiększyć wydajność i integrację pomiędzy służbami ratowniczymi. Ponad to pozwoli na zapoznanie się z procedurami związanymi z zarządzaniem kryzysowym u Partnerów projektu przez co nastąpi intensyfikacja działań, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, oraz unifikacja procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym na różnych jego szczeblach przy zaangażowaniu wszystkich służb po stronie polskiej i na całej zachodniej granicy od Meklemburgii przez Brandenburgię po Saksonię.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-06-01 10:03:11
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-01 10:03:11

Strona odwiedzona 84 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.