Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/361/2023 z dnia 2023-06-29

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku i przeprowadzeniu nad nim debaty, udziela się Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim.
Zarząd Powiatu w Gryfinie wypełniając ustawową dyspozycję przedstawił Wysokiej Radzie Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku. Dodatkowo zamieszczono Raport na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gryfińskiego. Informacja, dostępna na stronie BIP Powiatu Gryfińskiego od dnia 30 stycznia 2023 r., o rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu w terminie maj/czerwiec 2023 roku, zawarta była także w Planie pracy Rady Powiatu, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIV/328/2023 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r.
Raport jest przedmiotem debaty, po przeprowadzeniu której Rada Powiatu w Gryfinie, biorąc pod uwagę jej przebieg oraz informacje uzyskane w jej toku, zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-07-04 13:27:34
data ostatniej aktualizacji: 2023-07-04 13:27:34

Strona odwiedzona 69 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.