Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/363/2023 z dnia 2023-06-29

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zmiany: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r.,
 2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2022 r.,
 3. informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.,
 4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 - udziela się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 10.05.2023 roku, po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2022 rok, na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, sprawozdania finansowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok. Wypracowany wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfińskiego został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem zaopiniowana. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu Gryfińskiego z wykonania budżetu za 2022 rok oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfińskiego.
Ponadto zgodnie z art. 270 ust.3 ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w dniu 10.05.2023 r. wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-07-04 13:28:15
data ostatniej aktualizacji: 2023-07-04 13:28:15

Strona odwiedzona 125 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.