Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

L sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr L/369/2023 z dnia 2023-07-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2023 w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków dotyczących zwrotu do PFRON. Gmina Chojna otrzymała w bieżącym roku odszkodowanie z tytułu zniszczenia pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup pojazdu przez gminę został dofinansowany w 2018 roku przez PFRON w ramach zawartej w dniu 18.09.2018 r. umowy nr WRR/000190/16/D pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Program Wyrównywania Różnic Między Regionami w obszarze D), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):

 • zwiększa się dochody: 853-85395-0970 - 127 270,00 zł,
 • zwiększa się wydatki: 853-85395-2950 - 127 270,00 zł.

W załączeniu do uzasadnienia wezwanie PFRON do zwrotu udzielonego dofinansowania.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-07-26 12:24:12
data ostatniej aktualizacji: 2023-07-26 12:24:12

Strona odwiedzona 88 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.