Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LI/370/2023 z dnia 2023-08-29

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 12a, art. 13 i art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a - d, pkt 8, pkt 9, pkt 9a oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 100, ze zm. poz. 173, poz. 240, poz. 852, poz. 1234) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 926; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1275) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

30 marca 2023 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę nr XLVI/338/2023 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. W dniu 07.07.2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wpłynęło pismo nr DF.WSA.363.2023.w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28.06.2023 r w sprawie zwiększenia rocznego kosztu pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej do kwoty 29.496,00 zł. Łączna kwota w zadaniu nr 7 tj. na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie wynosi 1.976.232,00 zł. Ponadto z przeliczenia wzoru algorytmu pozostała dodatkowa kwota na zadania w wysokości 8,00 zł., którą dodano do zadania nr 8 (Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych). W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XLVI/338/2023 z dnia 30.03.2023 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-08-31 11:54:33
data ostatniej aktualizacji: 2023-08-31 11:54:33

Strona odwiedzona 51 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.