Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LII/376/2023 z dnia 2023-09-26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia bankomatu w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie

Na podstawie art. 25b w zw. z art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie, na czas nieoznaczony, kolejnej umowy najmu pomieszczenia na parterze o powierzchni użytkowej 8,48 m2 z przeznaczeniem na bankomat wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 21/55 o pow. 0,2882 ha, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, przy ul. 11 Listopada 16d, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy najmu z dnia 01 października 2018 r., użytkuje pomieszczenie bankomatu, znajdujące się na parterze w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie. Niniejsza umowa najmu została zawarta na czas określony do 5 lat, od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2023 r. Bank PKO BP S.A. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na czas nieoznaczony.

Stosownie do art. 25 b w zw. z art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu, a w szczególności wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody rady powiatu. Zgoda rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-09-27 13:32:04
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-27 13:32:04

Strona odwiedzona 88 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.