Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

2010-10-29, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/380/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2010 r.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/381/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/382/2010
w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/383/2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/384/2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/385/2010
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/386/2010
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/387/2010
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/388/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Banie
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/389/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Cedynia
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/390/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Chojna
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/391/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Gryfino
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/392/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Mieszkowice
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/393/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Moryń
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/394/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Stare Czarnowo
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/395/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drog-ami powiatowymi na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/396/2010
w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Widuchowa
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/397/2010
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/398/2010
w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2009/2010"
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/399/2010
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011" oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012"
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/400/2010
w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/401/2010
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego położonego na terenie gminy Gryfino
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/402/2010
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/403/2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za okres 01.01 - 07.07.2010 r.
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/404/2010
w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/405/2010
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.