Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

2013-06-24, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/183/2013
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/184/2013
zmieniająca uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/185/2013
w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/186/2013
w sprawie likwidacji niektórych szkół wyłączonych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/187/2013
w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/188/2013
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/189/2013
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/190/2013
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/191/2013
w sprawie przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie"
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/192/2013
w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki, na odcinku Witnica - Witnica PKP
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/193/2013
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013r.
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/194/2013
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/195/2013
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 - 2039
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.