Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/422/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Powiatu Gryfińskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr III/29/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego oraz uchwała Nr IV/37/99 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia Pięta


UZASADNIENIE

Stosownie do art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu uchwala Statut.

Zmiany Statutu Powiatu Gryfińskiego wynikają z wprowadzenia Regulaminu Rady Powiatu w Gryfinie, Regulaminu Zarządu Powiatu w Gryfinie, wyłączenia spod zwierzchnictwa Starosty Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i Powiatowej Komendy Policji oraz dopracowania treści Statutu do obowiązujących zasad techniki prawodawczej określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz.908)


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-06 11:24:37
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:24:37

Strona odwiedzona 3714 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marcin Wegner
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.