Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

10 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 28/2011 z dnia 2011-02-03

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ogólne zasady przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym.

§ 2. Zasady przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym między innymi w zakresie promocji powiatu.

Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie procedury przyznawania patronatu honorowego oraz uczestnictwa Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym wydarzeń lub przedsięwzięć (np. zawodów sportowych, imprez kulturalnych, konkursów, targów itp.), które mają rangę i zasięg gminny, powiatowy lub wojewódzki.

Objęcie patronatu przez Starostę Gryfińskiego lub uczestnictwo w komitecie honorowym jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-02-07 11:27:07
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-07 11:27:07

Strona odwiedzona 2181 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.