Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XLII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/283/2018 z dnia 2018-08-02

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Gryfińskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji Rady Powiatu następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu uchwala statut powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.

W statucie zostały zawarte zmiany wskazane przez Komisję Statutową powołaną uchwałą Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. Ponieważ Przewodniczący Komisji Statutowej w trakcie jej działalności zrzekł się z mandatu radnego w dniu 27 listopada 2015 r. i Komisja stała się jednoosobowa oraz w międzyczasie ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu ostatecznie przygotował przedmiotowy projekt uchwały.

Wprowadzenie nowego Statutu Powiatu Gryfińskiego jest wynikiem konieczności dostosowania jego zapisów do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do zmian wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).

Zgodnie z art. 15 przywołanej ustawy, przepisy ustawy o samorządzie powiatowym w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ustawa ta weszła w życie. Powoduje to, że uchwalenie Statutu Powiatu Gryfińskiego w proponowanym brzmieniu z dniem rozpoczęcia nowej kadencji Rady Powiatu jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2018-08-03 13:25:06
data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 13:25:06

Strona odwiedzona 1051 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.