Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/61/2019 z dnia 2019-05-29

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.511) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Starosty Gryfińskiego z dnia 16 maja 2019 r. powołuje się Panią Jolantę Staruk na stanowisko Skarbnika Powiatu Gryfińskiego z dniem 01 czerwca 2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy powoływanie na wniosek Starosty Skarbnika Powiatu.

Starosta Gryfiński wystąpił do Rady Powiatu w Gryfinie o powołanie Pani Jolanty Staruk na Skarbnika Powiatu Gryfińskiego z dniem 01 czerwca 2019 r.

Pani Jolanta Staruk spełnia niezbędne wymagania wskazane w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) do objęcia stanowiska Skarbnika, a ponadto posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w strukturach finansowych samorządu terytorialnego, pełniąc dotychczas stanowiska m.in. Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnika Gminy Trzcińsko - Zdrój.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2019-05-30 12:57:10
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-30 12:57:10

Strona odwiedzona 685 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Barbara Stachoń
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.