Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/108/2020 z dnia 2020-02-27

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz.1815) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zarządu Powiatu w Gryfinie, stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Gryfińskiego będącego załącznikiem do uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, dokonuje się zmiany § 23, który otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 23. Rozstrzygnięcia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu osobowego Zarządu, w głosowaniu jawnym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z dostosowaniem zapisów Statutu Powiatu Gryfińskiego do obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2020-04-06 12:58:14
data ostatniej aktualizacji: 2020-04-06 12:58:14

Strona odwiedzona 830 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.