Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/252/2022 z dnia 2022-01-27

zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. poz. 1975) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-9, radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:
  1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - 90% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  2. Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu - 70% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - 65% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  4. Pozostałym radnym - 60% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Wysokość diet radnych wyliczana jest na podstawie wskaźnika procentowego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proponuje się zaokrąglenie wskaźników procentowych do pełnych liczb przy naliczaniu wysokości diet radnych. Sposób wyliczania diet radnych wskazany w ustawie o samorządzie powiatowym (wzór na maksymalną wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca = kwota bazowa x krotność x wskaźnik procentowy od liczby mieszkańców powiatu) ograniczony m.in. krotnością kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynoszącej wcześniej półtorakrotność oraz liczbą mieszkańców powiatu powodował, że począwszy od 2018 r. procentowy wskaźnik od minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnych uchwałach Rady Powiatu był obniżany. Dla przykładu w latach 2018-2021 wysokości diet Przewodniczącego Rady oraz Członków Zarządu były zmieniane i wynosiły:

 • w 2018 r. - 111 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie za pracę - 2 100,00 zł),
 • w 2019 r. - 101 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie za pracę - 2 250,00 zł),
 • w 2020 r. - 87,7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie za pracę - 2 600,00 zł),
 • w 2021 r. - 81,46 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie za pracę - 2 800,00 zł),
 • w 2022 r. proponuje się 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie za pracę - 3 010,00 zł).

Podobna zasada przy ustalaniu wysokości diet dotyczyła również przewodniczących komisji i pozostałych radnych.

Zgodnie ze zmianą art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym wysokość diet przysługujących radnemu od 1 listopada 2021 r. nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2022-02-01 12:24:57
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 12:24:57

Strona odwiedzona 579 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.