Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/256/2022 z dnia 2022-01-27

w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 88 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Technikum Zawodowe im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, z dniem 1 września 2022 r. otrzymuje nazwę w brzmieniu: "Technikum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego".

§ 2. W zakresie wynikającym z § 1, z dniem 1 września 2022 r. zmianie ulega akt założycielski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

§ 3. Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), rada powiatu podejmuje uchwały, których podjęcie wynika z odrębnych ustaw. Natomiast na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do kompetencji zastrzeżonych dla organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego należy zakładanie szkół na podstawie aktu założycielskiego, który określa ich typ, nazwę i siedzibę.

Zmiana dotychczasowej nazwy Technikum Zawodowego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie ma charakter porządkujący, zgodny z obowiązującym nazewnictwem typów szkół ponadpodstawowych, wskazanych w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2022-02-01 12:42:05
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 12:42:05

Strona odwiedzona 416 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.