Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLVII/346/2023 z dnia 2023-04-27

w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na możliwość używania jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim

Na podstawie art. 16a ust. 1 w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wniosek osoby fizycznej o wyrażenie zgody na używanie przez nią jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim postanawia się rozpatrzyć pozytywnie, w sposób opisany w ust. 2 - 4.
 2. Wyznacza się kierunek działania Zarządu Powiatu w Gryfinie w postaci przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/401/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego położonego na terenie gminy Gryfino.
 3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 zmierzać ma do umożliwienia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim w okresie nie dłuższym, niż do dnia 1 marca 2026 r.
 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do uszczegółowienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, w szczególności w zakresie postanowień zmniejszających uciążliwość dokonywanej zmiany dla mieszkańców, turystów oraz środowiska naturalnego, z uwzględnieniem ramowych postanowień, o których mowa w ust. 3.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 1, zawarto w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Przewodniczący Rady zawiadomi wnioskodawcę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2023-04-28 14:25:50
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-28 14:25:50

Strona odwiedzona 160 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.