Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 379/2020 z dnia 2020-11-26

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2021

Na podstawie art. 11 ust. 1, 1b, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwały Nr 358/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2021 oraz uchwały Nr 371/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2021 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią wyrażoną w Protokole z prac Komisji konkursowej rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2021.

§ 2. Zestawienie złożonych ofert w otwartym konkursie wraz z uzyskaną punktacją oraz rozstrzygnięcie konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umów na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2021 punktów przeznaczonych na:
  1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
  2. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonej na prowadzenie punktów, o których mowa w ust. 1, jak też warunki i zasady realizacji tego zadania zostaną określone w umowach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Ewa Dudar
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Zgoda


UZASADNIENIE

W związku z art. 11 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086) powiat powierza prowadzenie dwóch spośród trzech utworzonych punktów nieodpłatnej pomocy organizacji pozarządowej, przy czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zarząd Powiatu w Gryfinie powołał w drodze uchwały Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej i złożonymi ofertami organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu w Gryfinie dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2020-11-30 13:48:44
data ostatniej aktualizacji: 2020-11-30 13:48:44

Strona odwiedzona 563 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Jackiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.