Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Procedury
lp nazwa procedury aktualizowano
1 Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania oraz cofnięcie ww. oświadczenia 2020-10-09
2 Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej 2015-03-03
3 Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi 2020-07-08
4 Przyjmowanie wniosków o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego od osób powyżej 14 roku życia oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2023-03-03
5 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 2024-04-11
6 Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów unii europejskiej 2020-07-07
7 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 2024-01-19
8 Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do 20.000 m3 rocznie oraz udzielanie koncesji 2020-07-07
9 Wydanie zaświadczenia niezbędnego przy sprzedaży nieruchomości - do przedłożenia w kancelarii notarialnej 2023-10-10
10 Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej 2020-07-07
11 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2021-08-03
12 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie (jeżeli te odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji) 2021-08-03
13 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 2020-07-07
14 Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy 2015-09-03
15 Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców 2020-07-07
16 Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 2021-08-03
17 Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji dla nowych instalacji 2020-07-07
18 Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 2021-08-03
19 Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2018-04-05
20 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) 2020-07-07
21 Zatwierdzenie projektu prac geologicznych oraz zatwierdzanie projektu prac geologicznych 2020-07-07
22 Zgłoszenie - potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 2021-08-03
23 Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia 2020-07-07
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.