Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego w szkołach/ośrodkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) art. 127 ust. 1, 13, 15
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka pobierz
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Do 7 dni, gdy zostanie przedłożony komplet dokumentów.
  2. Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy - art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Nie przysługuje.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.
 7. UWAGI:
  Na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie:

  Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
  74-105 Nowe Czarnowo
  tel. 91 316 59 20 e-mail: szkola.czarnowo@interia.pl
  www.zssnoweczarnowo.edupage.org
  W skład ZSS w Nowym Czarnowie wchodzą następujące szkoły:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Nowym Czarnowie

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
  ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
  tel. 91 141 16 91 e-mail: sosw_chojna@interia.pl
  www.soswchojna.edupage.org
  W skład SOS-W w Chojnie wchodzą następujące szkoły:
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

data opublikowania: 2008-02-19 09:50:37
data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 10:30:05

Strona odwiedzona 6596 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Sylwia Sowińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.