Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ) art. 9f ust. 1
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek pobierz
  2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (poświadczona kopia).
  3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia (poświadczone kopie).
 3. OPŁATY
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni (art. 35 § 3 Kpa).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od wydanej decyzji w sprawie wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę - wydającego decyzję.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.
 7. UWAGI
  Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, organ prowadzący szkołę, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

  Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, wydaje się na podstawie aktu nadania wydanego wcześniej z uwzględnieniem uzyskanego przez nauczyciela wyższego poziomu wykształcenia. Następuje to w sytuacji gdy nauczyciel posiadający dotychczas dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli ukończył studia wyższe albo gdy nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe zawodowe ukończył studia magisterskie.

  Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji bez zmiany poziomu wykształcenia nie stanowi podstawy do wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nie umieszcza się w akcie nadania informacji o typach i rodzajach szkół, w których nauczyciel może być zatrudniony.

data opublikowania: 2008-03-10 10:39:37
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 14:07:46

Strona odwiedzona 7224 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Sylwia Cieśla
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.