Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923.)
  4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej «pobierz»
  2. zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  3. protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu
  4. uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora (jeśli dotyczy) i majątku
  5. Lista obecności
  6. sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji
 3. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
 4. W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wykreśleniu z ewidencji, w szczególnych przypadkach 60 dni (art. 35§ 3 Kpa). Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o odmowie wykreślenia z ewidencji.

 5. OPŁATY
 6. Opłata skarbowa:
  - wydanie decyzji - 10 zł
  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. z 2021 poz. 1923) o opłacie skarbowej, podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) oraz załączniki do podań nie podlegają opłacie skarbowej.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
 8. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 9. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
 10. Kancelaria Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D.

 11. UWAGI
 12. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2009-06-26 13:40:31
data ostatniej aktualizacji: 2022-10-07 08:26:37

Strona odwiedzona 4147 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.