Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r. Nr 127, poz. 857).

 3. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej «pobierz»
  2. Załączniki do wniosku (oryginały lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów):
   1. protokół walnego zebrania,
   2. podjęte uchwały dot. rozwiązania i likwidacji (wyznaczenie likwidatora, przekazanie majątku) wraz z opisem przebiegu głosowania nad nimi lub oddzielnie uchwały te jako załączniki do protokołu walnego zebrania,
   3. lista obecności na walnym zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
 4. OPŁATY
 5. Opłata skarbowa:

  • wydanie decyzji - 10,00 zł

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) o opłacie skarbowej, podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) oraz załączniki do podań, nie podlegają opłacie skarbowej.

  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w banku lub na poczcie

 6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 7. Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni (art. 35 § 3 Kpa).

 8. TRYB ODWOŁAWCZY
 9. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłata skarbowa: nie pobiera się.

 10. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 11. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D

 12. UWAGI
 13. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2009-06-26 13:40:31
data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 12:03:26

Strona odwiedzona 3893 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Kinga Koeller
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.