Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Tryb pozakonkursowy

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Podstawa prawna: art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pobierz (plik DOC spakowany do ZIP).
 3. OPŁATY
  Nie pobiera się
 4. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D.
 5. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Przez "tryb pozakonkursowy" rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
   1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł,
   2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi (...), w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
  3. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszcza się ją na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz na BIP powiatu.
   Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  4. Powiat, uznając celowość realizacji zadania - po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zawiera niezwłocznie umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

  Do pobrania:
 • Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pobierz (ZIP)

data opublikowania: 2011-05-12 08:59:35
data ostatniej aktualizacji: 2022-04-06 09:09:01

Strona odwiedzona 3652 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.