Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zgłoszenie likwidacji stowarzyszenia zwykłego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. wniosek o zmianę wpisu w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych i zgłoszenie likwidacji stowarzyszenia zwykłego pobierz PDF
  2. protokół z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego
  3. lista obecności na zebraniu członków stowarzyszenia zwykłego
  4. uchwały w sprawie:
   • likwidacji stowarzyszenia zwykłego
   • wyznaczenia likwidatora
   • przeznaczenia likwidowanego majątku
 3. OPŁATY:
  Nie podlega opłacie skarbowej.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  7 dni.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Nie dotyczy.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub Sekretariat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D pok. 104 (I piętro).
 7. DODATKOWE INFORMACJE:
  1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia zwykłego na podstawie własnej uchwały, likwidatorami są członkowie zarządu stowarzyszenia jeżeli regulamin lub, w razie braku odpowiednich zapisów regulaminu, uchwała ostatniego zebrania członków stowarzyszenia zwykłego nie stanowi inaczej.
   W razie rozwiązania stowarzyszenia zwykłego przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
  2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia zwykłego przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
   Likwidator w szczególności powinien:
   • zawiadomić organ nadzorujący o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca , jeśli nie zachodzą warunki określone w art.36 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz w terminie 14 dni od dnia wszczęcia likwidacji zawiadomić organ nadzorujący o likwidacji stowarzyszenia i złożyć w powyższym terminie wniosek o dokonanie zmian w ewidencji
   • dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
   • po zakończeniu likwidacji złożyć do organu nadzorującego wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  3. Jeżeli likwidacja nie zostanie ukończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia organowi nadzorującemu, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów

data opublikowania: 2022-03-09 15:06:14
data ostatniej aktualizacji: 2022-03-09 15:06:14

Strona odwiedzona 302 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.