Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Podstawa prawna: art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2017 r. poz. 1463) oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2017r. poz. 210)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej pobierz PDF (271 KB)
  2. Załączniki:
   • protokół z Zebrania Założycielskiego z uchwałami o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze zarządu i komisji rewizyjnej oraz o wyborze komitetu założycielskiego (jeśli był wybrany)
   • lista obecności na zebraniu założycielskim,
   • statut w 3 egzemplarzach (przyjęty uchwałą na zebraniu założycielskim),
   • informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
 3. OPŁATY
  Opłata skarbowa:
  • wydanie decyzji - 10,00 zł
  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) o opłacie skarbowej, podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) oraz załączniki do podań, nie podlegają opłacie skarbowej.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w banku lub na poczcie.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni (art. 35 § 3 Kpa).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  Opłata skarbowa: nie pobiera się.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D.
 7. UWAGI
  1. Lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
  2. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego min. 7 osobowego zawiera imiona i nazwiska oraz numery PESEL członków komitetu.
  3. Adres tymczasowej siedziby stowarzyszenia, na który będzie mogła być przesyłana korespondencja.
  4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2005-01-24 15:13:44
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 12:37:08

Strona odwiedzona 7687 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Łabuda
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.