Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1137),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.z 2007r. Nr 186, poz.1322 . z późn.zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz.968 z późn.zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.Nr 236, poz.1401).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  Wniosek o wydanie zgody na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele) (pobierz)
  Decyzje wydajemy jeżeli osoba dostarczyła:
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu jeśli była wydana,
  • opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana,
  • oświadczenie , że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako SAM,
  • dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, jeżeli w pojeździe dokonano wymiany ramy lub podwozia na ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
  • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
  • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa , w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
  • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinię rzeczoznawcy samochodowego dotyczącą pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas naprawy lub podczas wypadku drogowego,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
  Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
 3. OPŁATY
  Opłata skarbowa:
  za wydanie decyzji - 10,00 zł
  za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł
 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16d - Sala Obsługi Interesantów, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
  Decyzja wydawana jest w dniu złożenia wniosku.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni jej otrzymania.

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

data opublikowania: 2012-02-10 10:58:48
data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14 12:21:43

Strona odwiedzona 2710 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.