Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00 wew. 205

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010 r. nr 187, poz. 1255)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego pobierz PDF
  2. Wypisy z licencji na krajowy transport drogowy w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów.
 3. OPŁATY
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  1. W przypadku zawieszenia na okres do 3 miesięcy - od ręki.
  2. W przypadku zawieszenia na okres przekraczający 3 miesiące - w terminie 14 dni.
 5. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (parter) lub Sekretariat ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino (I piętro).
 6. UWAGI
  1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  2. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, zawiadomić organ:
   1. o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego
   2. zwrócić do organu wszystkie wypisy z licencji:
    • w przypadku zawieszenia wykonywania transportu w całości
    • wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu.
  3. Zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji następuje w przypadku zawieszenia działalności na okres powyżej 3 miesięcy w sposób wskazany przez przedsiębiorcę (przelewem na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym na wskazany adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, albo w siedzibie organu, który udzielił licencji, za pokwitowaniem) - w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań.
  4. Organ, który udzielił licencji wydaje z urzędu zwrócone wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.
  5. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:
   1. przedsiębiorca ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
   2. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

data opublikowania: 2012-10-01 14:59:12
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 09:22:08

Strona odwiedzona 2553 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Celmer
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.