Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) do pobrania ZIP ZIP, PDF PDF
   1. dowód własności pojazdu,
   2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
   3. dowód rejestracyjny pojazdu,
   4. tablice rejestracyjne pojazdu,
   5. aktualne badanie techniczne, jeżeli jest wymagane.
  Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
   1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
   2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
   3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
   4. polisa OC
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna: (obowiązkowe)
   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 za pośrednictwem Banków lub Poczty.

   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę

   Za rejestrację pojazdu:
   1. Jeżeli samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, motorower, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa jest na gryfińskich tablicach (ZGR) - 67,oo zł.
   2. Jeżeli pojazd jest z innego powiatu:
    1. samochód osobowy lub ciężarowy zmiana numerów rejestracyjnych - 180,50 zł,
     samochód osobowy lub ciężarowy pozostaje na tych samych numerach rejestracyjnych z pozwoleniem czasowym - 81,00 zł, bez pozwolenia czasowego 67,00 zł
    2. motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa zmiana numerów rejestracyjnych - 121,50 zł,
     motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa pozostaje na tych samych numerach rejestracyjnych z pozwoleniem czasowym - 81,00 zł, bez pozwolenia czasowego 67,00 zł
    3. motorower zmiana numerów rejestracyjnych - 111,50 zł,motorower pozostaje na tych samych numerach rejestracyjnych z pozwoleniem czasowym - 81,00 zł, bez pozwolenia czasowego 67,00 zł

   W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat np. 178,50 opł. rejestracyjna + 2,00 opłata ewidencyjna - § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U Nr 121, poz. 839 ze zm)
   • Samochód, przyczepa, motocykl, ciągnik, motorower zakupiony w powiecie gryfińskim na numerach rejestracyjnych ZGR - 81,00 zł. (pozwolenie czasowe + dowód rejestracyjny + nalepka kontrolna + opłata ewidencyjna / 80,00 + 1,00)
  2. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskiego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych w przypadku zakupu pojazdu od Policji, Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.
  • W przypadku, gdy dane zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  • Właściciel pojazdu obowiązany jest zawiadomić organ o jego nabyciu lub zbyciu w terminie 30 dni.
  • W przypadku dowodu rejestracyjnego, w którym są brakujące parametry techniczne, niezbędnym jest wykonanie dodatkowego badania technicznego w celu uzupełnienia danych pojazdu.
  • Właściciel pojazdu składając wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic rejestracyjnych jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada tablice rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne.

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

data opublikowania: 2016-02-12 12:30:09
data ostatniej aktualizacji: 2022-03-08 10:42:54

Strona odwiedzona 40881 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.