Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Uzgodnienie przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza z organem zarządzającym ruchem

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Zgodnie z art. 65 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 450 ze zm.) uzgodnienia wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych dokonuje się w zakresie przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza, na wniosek organizatora imprezy.
  Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Starosta Gryfiński jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu gryfińskiego.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  Wniosek organizatora imprezy o uzgodnienie przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza
  Załączniki :
  • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
  • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
  • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 3. OPŁATY:
  Opłata skarbowa:
  Za ewentualne upoważnienie 17,00 zł (opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie)
 4. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Bank PEKAO S.A. 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenie nie podlega opłacie skarbowej.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - pokój nr 3
 8. UWAGI:
  Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:
  1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
  2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

  Zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzgodnienia wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych dokonuje się w zakresie przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza, na wniosek organizatora imprezy. Starosta Gryfiński wydaje uzgodnienia przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza w przypadku organizacji imprezy na drodze powiatowej lub/i gminnej oraz drodze wyższej kategorii niż powiatowa (wojewódzka lub/i krajowa) oraz w przypadku organizacji imprezy na drodze powiatowej lub/i gminnej oraz drodze tej samej kategorii (miejsce rozpoczęcia imprezy na terenie innego powiatu).

data opublikowania: 2021-09-29 08:28:04
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-17 13:06:30

Strona odwiedzona 488 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.