Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym

 1. PODSTAWA PRAWNA
  art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.450),
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele)
  • dokument potwierdzający przeniesienie części własności (np. umowa darowizny, sprzedaży, prawomocne orzeczenie sądu, akt notarialny, oświadczenie o wspólnocie majątkowej, umowa przewłaszczenia z banku);
  • dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu jeśli była wydana;
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
  • w przypadku, kiedy prowadzisz firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
  • aktualne ubezpieczenie.

  • Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
   Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.
  • dokument tożsamości właściciela
 3. OPŁATY:
  Dopisanie/wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym jest bezpłatne.
  W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową.

  1. Opłata skarbowa:
  17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
  wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
  wpłacamy na konto Urzędu Miejskiego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
  Wpis w dowodzie rejestracyjnym uzupełniany jest w tym samym dniu na stanowisku obsługi.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

data opublikowania: 2021-09-29 08:41:36
data ostatniej aktualizacji: 2021-09-29 08:41:36

Strona odwiedzona 316 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.