Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  art.74 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (wypełnia właściciel, właściciele) do pobrania ZIP ZIP, PDF PDF
   • Załączniki
   • w przypadku wywozu (zbycia) za granicę pojazdu zarejestrowanego w kraju:
    1. Dowód własności pojazdu,
    2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
    3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
    4. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne (dotychczasowe)
   • w przypadku konieczności wykonania badania technicznego lub przewozu pojazdu z miejsca zakupu na terenie RP:
    • Jeżeli przed pierwszą rejestracją to należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą (patrz rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zakupionego w kraju)
    • Pojazdu już zarejestrowanego - do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny.
  • Ponadto do wglądu:
   • dokument tożsamości właściciela
    1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
    2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
    3. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
    4. polisa OC.
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna (opłaty obowiązkowe)

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 28 1600 1462 1016 7989 6000 0030 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę
  2.   REJESTRACJA CZASOWA
   Samochód PC - 18,50
   NT - 12,50
   TR - 30,00
   opł. ewid. 1,00
   = 62,00 zł
   Przyczepa PC - 18,50
   NT - 6,25
   TR - 15,00
   opł. ewid. 1,00
   = 40,75 zł
   Motorower, Ciągnik, Motocykl PC - 18,50
   NT - 6,25
   TR - 12,00
   opł.ewid. 1,00
   = 37,75 zł
     REJESTRACJA CZASOWA NA WYWÓZ ZA GRANICĘ
   Samochód PC - 18,50 + NT 12,50 + TR 80,00 + opł.ewid. 1,00 = 112,00 zł
   Przyczepa, Ciągnik, Motocykl PC - 18,50 + NT - 6,25 + TR - 40,00 + opł. ewid 1,00 = 65,75 zł
   Motorower PC 18,50 + NT 6,25 + TR 30,00 + opł. ewid. 1,00 = 55,75 zł
  3. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskiego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Od ręki lub w godzinach pracy stanowisk ds. rejestracji pojazdów lub w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa, Wydziale, Filii Wydziału w Chojnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów,
  2. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 7. UWAGI:
  • REJESTRACJA CZASOWA WYKONYWANA JEST NA WNIOSEK W CELU WYWOZU POJAZDU ZA GRANICĘ, ODBIORU POJAZDU Z MIEJSCA ZAKUPU, PRZEJAZDU ZWIĄZANEGO Z KONIECZNOŚCIĄ BADANIA TECHNICZNEGO LUB NAPRAWY
  • Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
  • Tablice stanowią własność Urzędu i podlegają zwrotowi po upływie terminu czasowej rejestracji (nie dotyczy rejestracji czasowej na wywóz pojazdu za granicę).
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Rezerwacji kolejki internetowo można dokonać pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgryfino

data opublikowania: 2007-01-24 14:21:00
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-03 10:50:49

Strona odwiedzona 11569 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.