Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów unii europejskiej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 627).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o zarejestrowanie - pobierz
  • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
  • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli , albo
  • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. OPŁATY
  Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 opłata skarbowa za wpisanie do rejestru zwierząt wynosi 26 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
  • gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,
  • bezgotówkowo przelewem na rachunek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Bank PEKAO S.A. Pierwszy Odział w Gryfinie 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555, z dopiskiem "za za wpisanie do rejestru zwierząt"
  • wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru wynosi 17 zł
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  7 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.

data opublikowania: 2014-07-18 10:47:33
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 14:37:26

Strona odwiedzona 2146 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.