Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Przyjmowanie wniosków o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego od osób powyżej 14 roku życia oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 883) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wydanie karty lub karty łowiectwa podwodnego pobierz ZIP
  • Aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5, bez starych pieczęci.
  • Do wglądu dowód tożsamości.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego
  Załączniki:
  • Zaświadczenie (wydane na terenie powiatu gryfińskiego) o zdaniu przez wnioskodawcę egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb
 3. OPŁATY
  Opłata skarbowa za wydanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł. Płatności należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie: 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni od złożenia wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Nie przysługuje.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D.
 7. UWAGI
  • Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
  • W przypadku wniosku o wydanie duplikatu karty zniszczonej, należy dokonać zwrotu tej karty i uiścić opłatę skarbową - 10 zł.

data opublikowania: 2014-07-18 10:48:03
data ostatniej aktualizacji: 2023-03-03 10:21:41

Strona odwiedzona 4642 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.