Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

 1. PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.196, z późn. zm).

 2. WYMAGANE DOKUMENTY

  Dokumentacja geologiczna (lub dodatek do dokumentacji) opracowana przez uprawnionego geologa - 3 egzemplarze (oryginał) i w formie dokumentu elektronicznego - 3 egzemplarze.

 3. OPŁATY

  Postępowanie nie podlega opłatom.

 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Archiwizacja oraz przekazanie po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Tryb odwoławczy nie występuje..

 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D

 7. UWAGI
  • Procedura opisuje przyjęcie dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
   • Wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych.
   • Wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
   • Likwidacji otworu wiertniczego.
  • Dokumentację geologiczną, o której mowa wyżej sporządza się najpóźniej w terminie do sześciu miesięcy odpowiednio od dnia zakończenia i przekazuje się organowi administracji geologicznej, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
  • Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

data opublikowania: 2014-07-18 10:49:12
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-03 10:42:32

Strona odwiedzona 2008 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lucyna Krzemińska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.