Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ochrona Środowiska

Nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Właściciele lasów na podstawie art. 13 ust 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy o lasach są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz ich ochrony, a w szczególności do:

 1. zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 3. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
 4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
 5. racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
  • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
  • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.
 6. w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:
  • wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
  • zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniają-cych się organizmów szkodliwych;
  • ochrony gleby i wód leśnych.

Obowiązkiem właścicieli lasów jest również cechowanie drewna (art. 14a ustawy o lasach)

Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - w tym prywatnych cechuje starosta (lub, na podstawie zawartego porozumienia - nadleśniczy), który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskanego drewna.

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) Starosta sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzył w drodze porozumienia nadzór nad gospodarką leśną Nadleśniczym Nadleśnictwa Różańsko, Dębno, Myślibórz, Gryfino, Mieszkowice, Chojna.

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.