Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ochrona Środowiska

Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Starosta Gryfiński stosownie do art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) poniżej umieszczona następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 • zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne;
 • informacje o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu;
 • sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
 • zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;
 • uwagi wnoszone przez osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne lub przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia;
 • odpowiedzi prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń na wniesione uwagi.

Uwagi, o których mowa powyżej wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
Lp.Zgłoszenie instalacji 1) lub Informacja 2)Sprzeciw 3) lub Zaświadczenie 4)Uwagi 5)Odpowiedzi na wniesione uwagi
ROK 2023
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo
do pobrania plik PDF
   
2.Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Gryfino-Żydowce
do pobrania plik PDF
   
3.Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Dolna Odra-Morzyczyn
do pobrania plik PDF
   
ROK 2022
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2801E
do pobrania plik PDF
   
2.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2601B_CHWARSTNICA
do pobrania plik PDF
   
3.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0101B_BANIE
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0401A_WIDUCHOWA
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo
do pobrania plik PDF
   
7.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2701C STARE CZARNOWO
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 11251 (74232N!)Gardno (PSZ_Gryfino_Gardno)
do pobrania plik PDF
   
9.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_Gryfino_Słowackiego
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33702 (73702N!) PSZ_Stareczar_Debina
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa nr BT43646_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33936 (73936N!) PSZ_CHOJNA_PÓŁNOC)
do pobrania plik PDF
   
13.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji - radiokomunikacyjna 44614 BARNKOWO (73543) Chojna Barnkowo 2 dz. nr 499/12
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu stacji bazowej 33712 (73712N!) BANIE dz. nr 1011
do pobrania plik PDF
   
15.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY3101A dz. nr 19/12 obręb 0034 Wełtyń
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT 43565 GÓRNOWO ZPM dz. nr 109/1 Górnowo
do pobrania plik PDF
   
17.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT 44574 Trzcińsko-Zdrój dz. nr 1141 obręb 2 Czarnołęka
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 3938 (74149N!) MIESZKOWICE
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji GRY1901A GRZYBNO
do pobrania plik PDF
   
20.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa3995 (74176N!) WIDUCHOWA
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 5544 (74165N!) ŻELISŁAWIEC
do pobrania plik PDF
   
22.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 74234N! CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
23.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa RTCN SZCZECIN KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
24.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 11250 (74986N!) CHLEBOWO
do pobrania plik PDF
   
25.Zgłoszenie instalacji Stacja bazowa GRY 3602A KOŁBACZ
do pobrania plik PDF
   
26.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33938 (73938N!) Trzcińsko-Zdrój
do pobrania plik PDF
   
27.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2701C_Stare Czarnowo
do pobrania plik PDF
   
28.Zgłoszenie instalacji GRY3001A_Dębogóra
do pobrania plik PDF
   
29.Zgłoszenie instalacji 73118 Stare Brynki 27
do pobrania plik PDF
   
30.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2801_Steklno
do pobrania plik PDF
   
ROK 2021
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0002_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
2.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0101B_BANIE
do pobrania plik PDF
   
3.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa RTCN_KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY 0301 A
do pobrania plik PDF
   
5.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0202C_CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
6.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0201B_CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
7.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY2601B_CHWARSTNICA
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
9.Zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1501_C_BABIN
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY0002A_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa BT43113_SZCZECIN-JEZIERZYCE
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
13.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY3101 A WEŁTYŃ
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY1201B LISIE POLE
do pobrania plik PDF
   
15.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY2701C STARE CZARNOWO
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY1301A DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
17.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY3201 A_Stare Objezierze
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY0601 B_dz. nr 225_Mieszkowice
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa RTCN Szczecin/Kołowo dz. nr 10
do pobrania plik PDF
   
20. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY0202C CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33938 (73938N!) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
do pobrania plik PDF
   
22.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0201B_CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
23.GRY0601B Mieszkowice
do pobrania plik PDF
   
24.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY2401B_Ognica
do pobrania plik PDF
   
25.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY3002A_DĘBOGÓRA
do pobrania plik PDF
   
26. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
27.Zgłoszenie instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY0501A Nowe Czarnowo
do pobrania plik PDF
   
ROK 2020
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1701A
do pobrania plik PDF
   
2.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej 74392 (74392N!)
do pobrania plik PDF
   
3.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 5764 (74163N!)
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 1372 (74179N!)
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 2333 (74195N!)
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY 1401 A
do pobrania plik PDF
   
7.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY 2901 C
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44577 Drzenin
do pobrania plik PDF
   
9.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74181N!) Witnica Chojeńska
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74161N!) Żelisławiec
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74232N!) Gardno
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74149N!) Mieszkowice
do pobrania plik PDF
   
13.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (33933) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (BT43646) SZC_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
15.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (BT44575) BANIE
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 3204 KRAJNIK DOLNY
do pobrania plik PDF
   
17.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY3201A STARE OBJEZIERZE
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74207N! MORYŃ NOWE OBJEZIERZE
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74234N! CHOJNA CZARTORYJA
do pobrania plik PDF
   
20.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43677 CHOJNA ZACHÓD
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44571 MORYŃ
do pobrania plik PDF
   
22.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY1901A Grzybno
do pobrania plik PDF
   
23.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44576 NAROST
do pobrania plik PDF
   
24.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0201B CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
25.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN SZCZECIN KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
26.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY2202A MĘTNO
do pobrania plik PDF
   
27.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0003_A_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
28.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43174_STEKLNO
do pobrania plik PDF
   
29.Zgłoszenie instalacji Stacja bazowa 44613 (73534N!) PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ
do pobrania plik PDF
   
30.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43173_CHWARSTNICA
do pobrania plik PDF
   
31.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO
do pobrania plik PDF
   
32.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44567_KRZYWIN ZPM
do pobrania plik PDF
   
33. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 11250 (74986N!)_CHLEBOWO
do pobrania plik PDF
   
34.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2101A_Krzywin
do pobrania plik PDF
   
35.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1901A_GRZYBNO
do pobrania plik PDF
   
36.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1101A_RADUŃ
do pobrania plik PDF
   
37.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43116_SZCZ_KLUCZEWKO
do pobrania plik PDF
   
38.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44570_CZACHÓW
do pobrania plik PDF
   
39.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74235N!)_KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
40.Zgłoszenie instalacji GRY1001C_DALESZEWO
do pobrania plik PDF
   
41.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1001C_DALESZEWO
do pobrania plik PDF
   
42.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu 74195N!_GRYFINO_OSIEDLE
do pobrania plik PDF
   
43.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74162N!_CHOJNA_MIASTO
do pobrania plik PDF
   
44.Zgłoszenie instalacji GRY2801E Steklno
do pobrania plik PDF
   
45.Zgłoszenie instalacji GRY1201B Lisie Pole
do pobrania plik PDF
   
46.Zgłoszenie instalacji 44942 (74272N!) CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
47.Zgłoszenie instalacji GRY3301A_Zielin
do pobrania plik PDF
   
48. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44595_Cedynia
do pobrania plik PDF
Korekta informacji o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44595_Cedynia
do pobrania plik PDF
     
49. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44589_GRYFINO GT
do pobrania plik PDF
     
50. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2101A
do pobrania plik PDF
     
51. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 44942_(74272N!)
do pobrania plik PDF
     
52. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0801A
do pobrania plik PDF
     
53. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0301A
do pobrania plik PDF
     
ROK 2019
1Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33712 (73712N!)
do pobrania plik PDF
   
2Zgłoszenie instalacji GRY0002 A
do pobrania plik PDF
   
3Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 2333 (74195N!)
do pobrania plik PDF
   
4Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 3995 (74176N!)
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43677
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A
do pobrania plik PDF
   
7.Zgłoszenie instalacji Stacja elektroenergetyczna SE 400/220 kV
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa RTCN
do pobrania plik PDF
   

1) Zgłoszenie instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt ustawy Prawo ochrony środowiska
2) Informacja, o której mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
3) Sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
4) Zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska
5) Uwagi, o których mowa w art. 152b ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dodatkowych informacji udziela:
Agata Bazydło Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie tel. 91-40 45 000 wew. 257

data opublikowania: 2020-01-15 13:19:24
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 09:52:55

Strona odwiedzona 2005 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bazydło
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.