Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ochrona Środowiska

Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia

Starosta Gryfiński stosownie do art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) poniżej umieszczona następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 • zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne;
 • informacje o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu;
 • sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
 • zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;
 • uwagi wnoszone przez osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne lub przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia;
 • odpowiedzi prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń na wniesione uwagi.

Uwagi, o których mowa powyżej wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
Lp.Zgłoszenie instalacji 1) lub Informacja 2)Sprzeciw 3) lub Zaświadczenie 4)Uwagi 5)Odpowiedzi na wniesione uwagi
ROK 2024
1.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (74213N!) (PSZ_GRYFINO_CZEPINO) Lokalizacja Dębce 11
do pobrania plik PDF
   
2.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT44571 MORYŃ Lokalizacja wieża kratowa na dz. nr 5/1 obręb Gądno
do pobrania plik PDF
   
3.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej telefonii komórkowej BT44572 MIESZKOWICE Lokalizacja dz. nr 361, obręb Mieszkowice 4
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT41337 SZCZECIN KOŁOWO EMITEL A2 Lokalizacja Działka nr 10, obręb Kołowo
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w instalacji GRY0202C, działka nr 36/190, ul. Parkowa Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu OŚ.6221.102.2011.AB z dnia 15.12.2011 r. instalacji radiokomunikacyjnej 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO
do pobrania plik PDF
   
7.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 6015 (74221N1) PSZ_TRZCINZDR_POLNOC zlokalizowanej na działce nr 122/2 Strzeszów - deinstalacja
do pobrania plik PDF
   
8.Zmiana parametrów instalacji RTCN Szczecin/Kołowo - antena radiolinii Miejscowość Kołowo, dz. nr 10 gmina Stare Czarnowo Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.46.2013.AB
do pobrania plik PDF
   
9.Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 6015 (74221N!) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ (PSZ_TRZCINZDR_POLNOC) w m. Strzeszów dz. 122/2 - demontaż anteny radiolinii w azymucie 239 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.49.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT44567 KRZYWIN ZPM, zlokalizowanej na wieży kratowej w m. Krzywin, dz. nr 921/8, ul. Widuchowska Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.27.2013.AB z 01.07.2013 r.
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 11250 (74986N!) PSZ_GRYFINO_CHLEBOWO działka nr 33 Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.55.2013.AB
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5764 (74163N!) PSZ_GRYFINO_STEKLNO działka nr 16/3 zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.53.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
13.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33702 (73702N!) PSZ_STARECZAR_DEBINA zlokalizowanej na działce nr 137/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.28.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne GRY0201B, działka nr 351/1 obręb Chojna. Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.19.2011.AB z dnia 29.04.2011 r.
do pobrania plik PDF
   
15.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 10261 (74200N!) Gryfino Południe, ul. Łużycka87, działka nr 234/1
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33950 (73950N!)) PSZ_MORYN_SKOTNICA działka nr 190/6
do pobrania plik PDF
   
17.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4626 (74154N!) PSZ_MIESZKOWI_GOZDOWICE zlokalizowanej na działce nr 118 Gozdowice Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.52.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej (74162N!) PSZ_CHOJNA_MIASTO w miejscowości Chojna, ul. Malarska 24 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.37.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33702 (73702N!) PSZ_STARECZAR_DEBINA w miejscowości Dębina, działka nr 137/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.28.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
20.Informacja o zmianie danych zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3994 (74147N!) PSZ_CEDYNIA_CEDYNIA, Cedynia, działka nr 130 Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.45.2011.AB/6
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1372 (74179N!) D3 STARE CZARNOWO, działka nr 403/3, Stare Czarnowo Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.50.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
22.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji 1230 (74234N) PSZ_CHOJNA_CZARTORYJA zlokalizowanej na działce nr 130/32 Czartoryja Pierwotne zgłoszenie: OŚ.6221.39.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
23.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji 5544 (74165N) PSZ_STARECZAR_ZELISLAWIEC w miejscowości Żelisławiec, działka nr 297/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.43.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
24.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji w zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33939 (73939N!) PSZ_CHOJNA_RADUN w miejscowości Raduń, działka nr 30/2 Zgłoszenie pierwotne: OŚ.6221.97.2011.AB
do pobrania plik PDF
   
25.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 3204 (74171N!)) PSZ_CHOJNA_KRAJNIKDOLNY działka nr 347/1
do pobrania plik PDF
   
26.Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (74148N!) Lisie Pole, działka nr 332/4
do pobrania plik PDF
   
27.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 2333 (74195N!) GRYFINO OSIEDLE, ul. W. Reymonta 43
do pobrania plik PDF
   
28.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 33911 (73911N!), zlokalizowanej w miejscowości Gryfino, ul. Słowackiego 6
do pobrania plik PDF
   
29.Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 73186 (73186N!) LEMANS_TMPL_KFC_STAREBRYNKI (PSZ_GRYFINO_STAREBRYNKI31)
do pobrania plik PDF
   
30.Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 1113, Czarnołęka (GRY0301A)
do pobrania plik PDF
   
31.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 11250 (74986N!), zlokalizowanej w miejscowości Chlebowo, działka nr 33
do pobrania plik PDF
   
32.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44613 (73534N) PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ, zlokalizowanej w miejscowości Sobieradz, działka nr 327/3
do pobrania plik PDF
   
33.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 5763 (74247N) PSZ_CHOJNA_METNO zlokalizowanej w miejscowości Mętno, działka nr 446/1
do pobrania plik PDF
   
34.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 3995 (74176N) PSZ_WIDUCHOWA_WIDUCHOWA zlokalizowanej w miejscowości Widuchowa, ul. Podgórna, działka nr 291/1
do pobrania plik PDF
   
35.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 74013 (74013N) PSZ_WIDUCHOWA_DEBOGORA zlokalizowanej w miejscowości Dębogóra 18, działka nr 156/2
do pobrania plik PDF
   
36.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 6015 (74221N) PSZ_TRZCINZDR_POLNOC, zlokalizowanej w miejscowości Strzeszów, działka nr 122
do pobrania plik PDF
   
37.Informacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej BT43116 SZCZ KLUCZEWKO, zlokalizowanej pod adresem Radziszewo, ul. Kościelna 10, działka nr 263
do pobrania plik PDF
   
38.Informacja o zmianie parametrów w instalacji RTCN Szczecin Kołowo
do pobrania plik PDF
   
39.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 11251 (74232N!) PSZ_GRYFINO_GARDNO, zlokalizowanej w miejscowości Gardno, działka nr 16/4
do pobrania plik PDF
   
40.Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 10261 (74200N!) PSZ_GRYFINO_POLUDNIE, zlokalizowanej w Gryfinie ul. Łużycka 87
do pobrania plik PDF
   
ROK 2023
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo
do pobrania plik PDF
   
2.Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Gryfino-Żydowce
do pobrania plik PDF
   
3.Zgłoszenie instalacji - Elektroenergetyczna Linia Napowietrzna 110 kV relacji Dolna Odra-Morzyczyn
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43168 GRYFINO POMORSKA
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0002 A ul. Iwaszkiewicza, Gryfino
do pobrania plik PDF
   
7.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0001_D ul. Sprzymierzonych 1, Gryfino
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33939 (73939N!) PSZ_CHOJNA_RADUN
do pobrania plik PDF
   
9.Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM - OM Instytut Zootechniki Dębina 30
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33702 (73702N!) DEBINA DĘBINA dz. nr 137/2
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 3204 (74171N!) KRAJNIK DOLNY dz. nr 347/1
do pobrania plik PDF
   
13.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 4005 (74181N!) WITNICA CHOJEŃSKA
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33712 (73712N!) PSZ_BANIE_BANIE w miejscowości Banie dz. nr 1011
do pobrania plik PDF
   
15.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT 44591 DALESZEWO dz. nr 372/1
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o ZAKOŃCZENIU eksploatacji instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o.o. GRY3002A 74-120 Dębogóra 18 gm. Widuchowa
do pobrania plik PDF
   
17.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY3001A dz. nr 156/2 Dębogóra
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej (74195N!) Gryfino Osiedle (PSZ_GRYFINO_OSIEDLE) ul. Wł. Rejmonta 43 Gryfino
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 5764 (74163N!) STEKLNO
do pobrania plik PDF
   
20.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33937 (73937 N!) MIESZKOWICE
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej P4 Sp. z o. o. GRY0002 A
do pobrania plik PDF
   
22.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo
do pobrania plik PDF
   
23.Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10920 L273_GodkowOsiedle_112A, dz. nr 293/12 Godków
do pobrania plik PDF
   
24.Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10926, L273_Krajnik_115_A, dz. nr 465 Pniewo
do pobrania plik PDF
   
25.Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 11254, L273_Chojna_12_A, dz. nr 268/19 Chojna
do pobrania plik PDF
   
26.Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10919, L273_Daleszewo_116_A, dz. nr 288/9 Daleszewo
do pobrania plik PDF
   
27.Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10927, L273_LisiePole_113_B, dz. nr 757/10 Lisie Pole
do pobrania plik PDF
   
28.Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Nr 10930, L273_Widuchowa_114_A, dz. nr 80/7 Widuchowa
do pobrania plik PDF
   
29.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu P4 Sp. z o. o. GRY3201A STARE OBJEZIERZE
do pobrania plik PDF
   
30.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu P4 Sp. z o. o. GRY0901 RADOSTÓW
do pobrania plik PDF
   
31.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0301A CZARNOŁĘKA
do pobrania plik PDF
   
32.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji P4 Sp. z o. o. GRY0202C CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
33.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji T-Mobile S. A. instalacja radiokomunikacyjna 3391 PSZ_Gryfino_Słowackiego
do pobrania plik PDF
   
34.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 11250 Chlebowo (PSZ_GRYFINO_CHLEBOWO)
do pobrania plik PDF
   
35.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 5544 Chlebowo (PSZ_STARECZAR_ZELISLAWIEC)
do pobrania plik PDF
   
36.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 11251 Gardno (PSZ_GRYFINO_GARDNO)
do pobrania plik PDF
   
37.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 10261 Gryfino Południe (PSZ_GRYFINO_POLUDNIE)
do pobrania plik PDF
   
38.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 44613 Sobieradz (PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ)
do pobrania plik PDF
   
39.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 5762 (74213N!) CZEPINO
do pobrania plik PDF
   
40.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT43544 LISIE POLE
do pobrania plik PDF
   
41.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT43677 CHOJNA ZACHÓD
do pobrania plik PDF
   
42.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - (74207N!) MORYŃ (PSZ_MORYN_NOWEOBJEZIERZE)
do pobrania plik PDF
   
43.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 3994 (74147N!) CEDYNIA (PSZ_CEDYNIA_CEDYNIA)
do pobrania plik PDF
   
44.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji BT 43174_STEKLNO
do pobrania plik PDF
   
45.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji GRY11C
do pobrania plik PDF
   
46.Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (GRY3901A) dz. nr 204 obręb Żarczyn
do pobrania plik PDF
   
47.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - GRY2101A Krzywin
do pobrania plik PDF
   
48.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - 1372 (74179N!) D3 STARE CZARNOWO (PSZ_STARECZAR_STARECZARNOWO)
do pobrania plik PDF
   
49.Informacja o zmianie danych w zakresie danych prowadzącego instalację dotyczy zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji - BT44595 CEDYNIA
do pobrania plik PDF
   
50.Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT44570 CZACHÓW, działka nr 52, obręb Czachów
do pobrania plik PDF
   
51.Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43092 KOLBACZ, działka nr 28/5, obręb Kołbacz
do pobrania plik PDF
   
52.Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 (GRY4201A) Działka nr 30/1, 74-505 Sitno
do pobrania plik PDF
   
53.Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej P4 (GRY4101A) Działka nr 13/1, 74-505 Wierzchlas
do pobrania plik PDF
   
54.Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY0601B2 działka nr 225, gmina Mieszkowice
do pobrania plik PDF
   
55.Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43173 CHWARSTNICA działka nr 346, Chwarstnica
do pobrania plik PDF
   
56.Zgłoszenie nowej instalacji wywarzającej pole elektromagnetyczne GRY0007B działka nr 27/37, Gryfino, ul. Pomorska 99
do pobrania plik ZIP
   
57.Zgłoszenie zmiany danych zawartych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne GRY1001C działka nr 247/12, 74-107 Daleszewo
do pobrania plik PDF
   
58.Zgłoszenie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT43541 BABIN działka nr 4/10, obręb 0016 Babin
do pobrania plik PDF
   
59.Zgłoszenie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT43352 CHOJNA ul. Kopernika 21, gm. Chojna
do pobrania plik PDF
   
60.Zgłoszenie zmiany w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji GRY3901A 74-121 Żarczyn, działka nr 204, obręb 0012, gmina Widuchowa
do pobrania plik PDF
   
61.Zmiana parametrów instalacji RTCN Szczecin / Kołowo
do pobrania plik PDF
   
62.Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (74120N!) GRYINO, (PSZ_GRYFINO_CENTRUM) ul. Kościelna 31/1
do pobrania plik PDF
   
63.Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej GRY4101A Działka nr 13/1, 74-505 Wierzchlas
do pobrania plik PDF
   
64.Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej GRY4201A Działka nr 30/1, 74-505 Sitno
do pobrania plik PDF
   
ROK 2022
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2801E
do pobrania plik PDF
   
2.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2601B_CHWARSTNICA
do pobrania plik PDF
   
3.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0101B_BANIE
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0401A_WIDUCHOWA
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN Szczecin/Kołowo
do pobrania plik PDF
   
7.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2701C STARE CZARNOWO
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 11251 (74232N!)Gardno (PSZ_Gryfino_Gardno)
do pobrania plik PDF
   
9.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_Gryfino_Słowackiego
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33702 (73702N!) PSZ_Stareczar_Debina
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa nr BT43646_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33936 (73936N!) PSZ_CHOJNA_PÓŁNOC)
do pobrania plik PDF
   
13.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji - radiokomunikacyjna 44614 BARNKOWO (73543) Chojna Barnkowo 2 dz. nr 499/12
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu stacji bazowej 33712 (73712N!) BANIE dz. nr 1011
do pobrania plik PDF
   
15.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY3101A dz. nr 19/12 obręb 0034 Wełtyń
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT 43565 GÓRNOWO ZPM dz. nr 109/1 Górnowo
do pobrania plik PDF
   
17.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT 44574 Trzcińsko-Zdrój dz. nr 1141 obręb 2 Czarnołęka
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 3938 (74149N!) MIESZKOWICE
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji GRY1901A GRZYBNO
do pobrania plik PDF
   
20.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa3995 (74176N!) WIDUCHOWA
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 5544 (74165N!) ŻELISŁAWIEC
do pobrania plik PDF
   
22.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 74234N! CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
23.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa RTCN SZCZECIN KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
24.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 11250 (74986N!) CHLEBOWO
do pobrania plik PDF
   
25.Zgłoszenie instalacji Stacja bazowa GRY 3602A KOŁBACZ
do pobrania plik PDF
   
26.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33938 (73938N!) Trzcińsko-Zdrój
do pobrania plik PDF
   
27.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2701C_Stare Czarnowo
do pobrania plik PDF
   
28.Zgłoszenie instalacji GRY3001A_Dębogóra
do pobrania plik PDF
   
29.Zgłoszenie instalacji 73118 Stare Brynki 27
do pobrania plik PDF
   
30.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2801_Steklno
do pobrania plik PDF
   
ROK 2021
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0002_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
2.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0101B_BANIE
do pobrania plik PDF
   
3.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa RTCN_KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY 0301 A
do pobrania plik PDF
   
5.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0202C_CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
6.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0201B_CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
7.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY2601B_CHWARSTNICA
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
9.Zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1501_C_BABIN
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY0002A_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa BT43113_SZCZECIN-JEZIERZYCE
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
13.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY3101 A WEŁTYŃ
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY1201B LISIE POLE
do pobrania plik PDF
   
15.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY2701C STARE CZARNOWO
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY1301A DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
17.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY3201 A_Stare Objezierze
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa operatora P4 Sp. z o. o. GRY0601 B_dz. nr 225_Mieszkowice
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa RTCN Szczecin/Kołowo dz. nr 10
do pobrania plik PDF
   
20. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY0202C CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacja bazowa 33938 (73938N!) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
do pobrania plik PDF
   
22.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY 0201B_CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
23.GRY0601B Mieszkowice
do pobrania plik PDF
   
24.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa GRY2401B_Ognica
do pobrania plik PDF
   
25.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY3002A_DĘBOGÓRA
do pobrania plik PDF
 Zakończono eksploatację 
26. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY1301A_DRZENIN
do pobrania plik PDF
   
27.Zgłoszenie instalacji Stacji Bazowej operatora P4 Sp. z o. o. GRY0501A Nowe Czarnowo
do pobrania plik PDF
   
ROK 2020
1.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1701A
do pobrania plik PDF
   
2.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej 74392 (74392N!)
do pobrania plik PDF
   
3.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 5764 (74163N!)
do pobrania plik PDF
   
4.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 1372 (74179N!)
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 2333 (74195N!)
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY 1401 A
do pobrania plik PDF
   
7.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY 2901 C
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44577 Drzenin
do pobrania plik PDF
   
9.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74181N!) Witnica Chojeńska
do pobrania plik PDF
   
10.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74161N!) Żelisławiec
do pobrania plik PDF
   
11.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74232N!) Gardno
do pobrania plik PDF
   
12.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74149N!) Mieszkowice
do pobrania plik PDF
   
13.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (33933) TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
do pobrania plik PDF
   
14.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (BT43646) SZC_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
15.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (BT44575) BANIE
do pobrania plik PDF
   
16.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 3204 KRAJNIK DOLNY
do pobrania plik PDF
   
17.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY3201A STARE OBJEZIERZE
do pobrania plik PDF
   
18.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74207N! MORYŃ NOWE OBJEZIERZE
do pobrania plik PDF
   
19.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74234N! CHOJNA CZARTORYJA
do pobrania plik PDF
   
20.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43677 CHOJNA ZACHÓD
do pobrania plik PDF
   
21.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44571 MORYŃ
do pobrania plik PDF
   
22.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY1901A Grzybno
do pobrania plik PDF
   
23.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44576 NAROST
do pobrania plik PDF
   
24.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0201B CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
25.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji RTCN SZCZECIN KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
26.Zgłoszenie instalacji stacji bazowej GRY2202A MĘTNO
do pobrania plik PDF
   
27.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0003_A_GRYFINO
do pobrania plik PDF
   
28.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43174_STEKLNO
do pobrania plik PDF
   
29.Zgłoszenie instalacji Stacja bazowa 44613 (73534N!) PSZ_GRYFINO_SOBIERADZ
do pobrania plik PDF
   
30.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43173_CHWARSTNICA
do pobrania plik PDF
   
31.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 33911 (73911N!) PSZ_GRYFINO_SLOWACKIEGO
do pobrania plik PDF
   
32.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44567_KRZYWIN ZPM
do pobrania plik PDF
   
33. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 11250 (74986N!)_CHLEBOWO
do pobrania plik PDF
   
34.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2101A_Krzywin
do pobrania plik PDF
   
35.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1901A_GRZYBNO
do pobrania plik PDF
   
36.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1101A_RADUŃ
do pobrania plik PDF
   
37.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT43116_SZCZ_KLUCZEWKO
do pobrania plik PDF
   
38.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44570_CZACHÓW
do pobrania plik PDF
   
39.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji (74235N!)_KOŁOWO
do pobrania plik PDF
   
40.Zgłoszenie instalacji GRY1001C_DALESZEWO
do pobrania plik PDF
   
41.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY1001C_DALESZEWO
do pobrania plik PDF
   
42.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu 74195N!_GRYFINO_OSIEDLE
do pobrania plik PDF
   
43.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 74162N!_CHOJNA_MIASTO
do pobrania plik PDF
   
44.Zgłoszenie instalacji GRY2801E Steklno
do pobrania plik PDF
   
45.Zgłoszenie instalacji GRY1201B Lisie Pole
do pobrania plik PDF
   
46.Zgłoszenie instalacji 44942 (74272N!) CHOJNA
do pobrania plik PDF
   
47.Zgłoszenie instalacji GRY3301A_Zielin
do pobrania plik PDF
   
48. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44595_Cedynia
do pobrania plik PDF
Korekta informacji o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44595_Cedynia
do pobrania plik PDF
     
49. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji BT44589_GRYFINO GT
do pobrania plik PDF
     
50. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY2101A
do pobrania plik PDF
     
51. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji 44942_(74272N!)
do pobrania plik PDF
     
52. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0801A
do pobrania plik PDF
     
53. Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji GRY0301A
do pobrania plik PDF
     
ROK 2019
1Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 33712 (73712N!)
do pobrania plik PDF
   
2Zgłoszenie instalacji GRY0002 A
do pobrania plik PDF
   
3Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 2333 (74195N!)
do pobrania plik PDF
   
4Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej 3995 (74176N!)
do pobrania plik PDF
   
5.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej BT43677
do pobrania plik PDF
   
6.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej GRY1301A
do pobrania plik PDF
   
7.Zgłoszenie instalacji Stacja elektroenergetyczna SE 400/220 kV
do pobrania plik PDF
   
8.Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji stacja bazowa RTCN
do pobrania plik PDF
   

1) Zgłoszenie instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt ustawy Prawo ochrony środowiska
2) Informacja, o której mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
3) Sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
4) Zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska
5) Uwagi, o których mowa w art. 152b ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dodatkowych informacji udziela:
Agata Bazydło Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie tel. 91-40 45 000 wew. 257

data opublikowania: 2020-01-15 13:19:24
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-23 13:04:14

Strona odwiedzona 2709 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.