Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia nr KM.7135.17.2021.UP z dnia 29.12.2021 r. do składania ofert na: "Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego".

Zamawiający informuję, że w wyznaczonym terminie do składania ofert złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta: Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne Józef Gralewicz, ul. Armii Krajowej 89, 74-101 Gryfino - spełniła wymagania zawarte w Zaproszeniu.

Znak sprawy:KM.7135.17.2021.UP

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Komunikacji i Transportu
Ul. 11 Listopada 16A
74-101 Gryfino

Gryfino, dnia 22 listopada 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert na:
Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Biegłego Skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu po wydanym orzeczeniu Sądu Rejonowego w Gryfinie o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Gryfińskiego.
  Uprawnionymi do wykonywania usługi są Biegli Skarbowi wpisani na listę prowadzoną przez Izbę Skarbową (art. 67c Ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.)
  CPV: 71319000-7
 2. Przygotowanie oferty
  Ofertę należy:
  1. złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty (w załączeniu) w siedzibie Zamawiającego, -
   Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
   .
  2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
   "Zapytanie ofertowe na wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność powiatu" do dnia 30.11.2021r. do godz. 15:00.
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej
  1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium: 100 % - cena,
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
 4. Kontakt z wykonawcą:
  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  Urszula Przetak - tel. (91) 40 45 000, wew. 204
  e-mail: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
  Aneta Płócienik Śmiałkowska - tel. (91) 40 45 000 wew. 202
  e-mail: aneta.smialkowska@gryfino.powiat.pl>

Do pobrania:

data opublikowania: 2021-11-22 11:21:52
data ostatniej aktualizacji: 2021-12-03 10:18:54

Strona odwiedzona 385 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.