Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

UWAGA! Ogłoszenie wyróżnione kolorem oraz oznaczone w kolumnnie, zawiera rozstrzygnięcie.

Aktualne komunikaty
Ilość aktualnych pozycji w bazie: 25
lp nazwa rozstrzyg-
nięcie
ostatnia
aktualizacja
data
ogłoszenia
1 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych nr działek 117, położonej w obrębie ewidencyjnym Moryń 1, gm. Moryń i udz. 1/2 w działce nr 188/1, położonej w obrębie Łukowice, gm. Cedynia przeznaczonej do sprzedaży 2021-12-08 08:47:30 2021-12-08 08:47:30
2 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działek 6,9,10, położonych w obrębie Gryfino 3, gm. Gryfino, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2021-12-08 08:44:34 2021-12-08 08:44:34
3 Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodzin 2021-12-03 11:04:40 2021-12-03 11:04:40
4 Wyłonienie biegłego skarbowego, który dokona wyceny ruchomości - pojazdów stanowiących własność Powiatu tak 2021-12-03 10:18:54 2021-11-22 11:21:52
5 Zawiadomienie o przeprowadzeniu utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych dla działki nr 31/3 obręb Radostów, gmina Cedynia 2021-12-01 14:39:11 2021-12-01 14:39:11
6 Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych dla działki nr 689 obręb Stare Łysogórki, gmina Mieszkowice 2021-12-01 14:33:08 2021-12-01 14:33:08
7 Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działki numer 70/4, położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino 2021-12-01 14:28:35 2021-12-01 14:28:35
8 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej "rozbudowę drogi powiatowej nr 1401Z poprzez przebudowę chodnika", na terenie działek nr: 174, 200/2, 200/3, 200/4, 201 obręb Narost 2021-11-30 14:45:24 2021-11-30 14:45:24
9 Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gardnie 2021-11-24 08:44:48 2021-11-24 08:44:48
10 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na terenie działek nr 826/3 w obrębie Krzywin, gmina Widuchowa 2021-11-23 07:39:33 2021-11-23 07:39:33
11 Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych oraz przyjęcia granic działki nr 31/3 obręb Radostów, gmina Cedynia- KW SZ1Y/00070320/6 2021-11-22 11:27:37 2021-11-22 11:27:37
12 Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego 2021-10-29 10:09:56 2021-10-29 10:09:56
13 Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030 oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią 2021-10-27 12:31:58 2021-10-27 12:31:58
14 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Gryfińskiego na rok 2021/2022 2021-10-04 09:55:10 2021-10-04 09:55:10
15 Cennik Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2021/2022 ustalający wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego 2021-10-04 09:55:10 2021-10-04 09:55:10
16 Ogłoszenie o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim w czasie stanu epidemii 2021-07-16 14:43:54 2021-07-15 13:44:21
17 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego 2021-04-30 09:43:20 2021-04-30 09:43:20
18 Ogłoszenie o obsłudze interesantów w związku ze stanem epidemii w kraju 2021-04-30 08:45:50 2020-03-13 08:44:44
19 Informacja o pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie 2021-04-30 08:42:07 2020-03-16 08:48:34
20 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego 2021-02-16 09:37:33 2021-02-16 09:37:33
21 Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego 2021-02-03 13:21:35 2015-05-19 08:39:12
22 Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wpisania zabytków nieruchomych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego 2021-01-04 12:20:33 2021-01-04 12:20:33
23 Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 792 kW wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo 2017-12-05 11:47:37 2017-12-05 11:47:37
24 Karta prywatyzacji Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 2012-06-04 12:31:52 2011-07-12 14:59:55
25 Możesz zostać rodziną zastępczą 2004-09-22 12:08:23 2004-09-22 12:08:23
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.