Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

UWAGA! Ogłoszenie wyróżnione kolorem oraz oznaczone w kolumnnie, zawiera rozstrzygnięcie.

Aktualne komunikaty
Ilość aktualnych pozycji w bazie: 25
lp nazwa rozstrzyg-
nięcie
ostatnia
aktualizacja
data
ogłoszenia
1 Ogłoszenie na przeprowadzenie postępowania na usługi transportowe 2023-01-27 13:13:05 2023-01-27 13:13:05
2 Karta informacyjnej na temat wniosku Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu - Etap I, zlokalizowanej na terenie działek nr: 72/17, 93, 68/15, 61, 102/49, 78/1, 129, 126 w obrębie ewidencyjnym, Przyjezierze, gm. Moryń 2023-01-25 08:33:56 2023-01-25 08:33:56
3 Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu - Etap II, zlokalizowanej na terenie działek nr: 78/1, 126 w obrębie ewidencyjnym Przyjezierze oraz działek nr: 1/1, 72/14, 71 w obrębie ewidencyjnym Moryń 1 2023-01-24 11:12:25 2023-01-24 11:12:25
4 Informacja o wydaniu decyzji przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych - działki nr 202/2, 202/5, 202/7, 202/8, obręb Bielin, gmina Moryń 2023-01-23 09:57:06 2023-01-23 09:57:06
5 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dla działki nr 116, położonej w obrębie Żabnica, gmina Gryfino 2023-01-23 09:10:57 2023-01-23 09:10:57
6 Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 534/1, położona w obrębie Barnkowo, gmina Chojna 2023-01-20 09:40:11 2023-01-20 08:45:11
7 Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 811/3, położona w obrębie Żelechowo, gmina Widuchowa 2023-01-20 08:40:52 2023-01-20 08:40:52
8 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Gryfińskiego 2023-01-20 08:23:44 2023-01-20 08:23:44
9 Cennik Starostwa Powiatowego w Gryfinie ustalający wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego 2023-01-20 08:19:44 2023-01-20 08:19:44
10 Aukcja dotycząca sprzedaży drewna z wycinką 77 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie 2023-01-19 12:42:03 2023-01-19 12:42:03
11 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 219/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze, gm. Widuchowa, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym 2023-01-18 08:39:32 2023-01-18 08:39:32
12 Karta informacyjna dla decyzji - zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap V "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1 MW", zlokalizowanych w obrębie Widuchowa 3, działka nr 1/5 2023-01-16 10:42:02 2023-01-16 10:42:02
13 Karta informacyjna dla decyzji - zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap IV "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1 MW", zlokalizowanych w obrębie Widuchowa 3, działka nr 1/5 2023-01-16 10:36:32 2023-01-16 10:36:32
14 Karta informacyjna dla decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap III "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1MW" na działce nr 1/5, obręb Widuchowa 3 2023-01-16 10:25:56 2023-01-16 10:25:56
15 Karta informacyjna dla decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap II "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1MW" na działce nr 1/5, obręb Widuchowa 3 2023-01-16 10:14:10 2023-01-16 10:14:10
16 Karta informacyjna dla decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap I "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1MW" na działce nr 1/5, obręb Widuchowa 3 2023-01-16 10:04:49 2023-01-16 10:04:49
17 Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego 2023-01-11 11:25:20 2015-05-19 08:39:12
18 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na bezpośrednie zawarcie umowy 2022-10-03 13:06:00 2022-10-03 13:06:00
19 Ogłoszenie o obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju 2022-06-10 11:02:28 2020-03-13 08:44:44
20 Informacja o pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju 2022-06-10 11:00:38 2020-03-16 08:48:34
21 Ogłoszenie o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim w czasie stanu zagrożenia epidemicznego 2022-06-10 10:54:50 2022-01-26 14:52:10
22 Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030 oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią 2021-10-27 12:31:58 2021-10-27 12:31:58
23 Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 792 kW wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo 2017-12-05 11:47:37 2017-12-05 11:47:37
24 Karta prywatyzacji Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 2012-06-04 12:31:52 2011-07-12 14:59:55
25 Możesz zostać rodziną zastępczą 2004-09-22 12:08:23 2004-09-22 12:08:23
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.