Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

UWAGA! Ogłoszenie wyróżnione kolorem oraz oznaczone w kolumnnie, zawiera rozstrzygnięcie.

Aktualne komunikaty
Ilość aktualnych pozycji w bazie: 30
lp nazwa rozstrzyg-
nięcie
ostatnia
aktualizacja
data
ogłoszenia
1 Karta informacyjna na temat nw. decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "Nawodna D1" o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na terenie działki nr 847 w obrębie ewidencyjnym Nawodna 2022-05-25 12:16:02 2022-05-25 12:16:02
2 Karta informacyjna na temat nw. decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "Nawodna C" wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dz. nr 907, obręb Nawodna, gm. Chojna 2022-05-25 12:10:26 2022-05-25 12:10:26
3 Karta informacyjna dla decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "Nawodna D2" wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dz. nr 847, obręb Nawodna, gm. Chojna 2022-05-25 12:03:19 2022-05-25 12:03:19
4 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Inwestycja na terenie działki nr 151/7, obręb Czepino, gmina Gryfino 2022-05-24 10:08:41 2022-05-24 10:08:41
5 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. Nr 6/7, obręb Wysoka Gryfińska tak 2022-05-23 08:52:30 2022-04-11 08:35:30
6 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. Nr 6/6, obręb Wysoka Gryfińska tak 2022-05-23 08:48:26 2022-04-11 08:20:18
7 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa - dz. 121/6 obręb Chojna 7 tak 2022-05-23 08:44:34 2022-04-11 08:44:32
8 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 69/2 obręb Góralice tak 2022-05-23 08:37:03 2022-04-11 08:39:53
9 Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych oraz przyjęciu granic nieruchomości działki nr 283/4, obręb Golice, gmina Cedynia- KW SZ1Y/00064463/5 2022-05-19 15:36:20 2022-05-19 15:36:20
10 Termin XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 2022-05-19 14:31:21 2022-05-19 14:31:21
11 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 2022-05-19 09:34:08 2022-05-19 09:34:08
12 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 156/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, gmina Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2022-05-19 08:37:28 2022-05-19 08:37:28
13 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 122/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Górnowo, gm. Banie, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-05-19 08:29:53 2022-05-19 08:29:53
14 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 57/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Orzechów, gm. Cedynia, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-05-19 08:23:10 2022-05-19 08:23:10
15 Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie budowy ośrodka pobytowo-opiekuńczego dla osób starszych na terenie działki nr 32/19 w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki 2022-05-18 10:27:21 2022-05-18 10:27:21
16 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, z podziału działki numer 393, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo 2022-05-10 14:59:41 2022-05-10 14:59:41
17 Karta informacyjna w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę 6. zbiorników na gaz 2022-05-09 15:19:37 2022-05-09 15:19:37
18 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 139/4 obręb Trzcińsko Zdrój 1 2022-05-09 08:39:32 2022-05-09 08:39:32
19 Ogłoszenie o obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w związku z obowiązującym stanem epidemii w kraju 2022-03-28 14:25:15 2020-03-13 08:44:44
20 Informacja o pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku z obowiązującym stanem epidemii w kraju 2022-03-28 14:19:53 2020-03-16 08:48:34
21 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-22 10:31:56 2022-03-22 10:31:56
22 Ogłoszenie o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim w czasie stanu epidemii 2022-03-17 13:57:22 2022-01-26 14:52:10
23 Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego 2022-02-02 14:47:39 2015-05-19 08:39:12
24 Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030 oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią 2021-10-27 12:31:58 2021-10-27 12:31:58
25 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Gryfińskiego na rok 2021/2022 2021-10-04 09:55:10 2021-10-04 09:55:10
26 Cennik Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2021/2022 ustalający wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego 2021-10-04 09:55:10 2021-10-04 09:55:10
27 Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wpisania zabytków nieruchomych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego 2021-01-04 12:20:33 2021-01-04 12:20:33
28 Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 792 kW wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo 2017-12-05 11:47:37 2017-12-05 11:47:37
29 Karta prywatyzacji Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 2012-06-04 12:31:52 2011-07-12 14:59:55
30 Możesz zostać rodziną zastępczą 2004-09-22 12:08:23 2004-09-22 12:08:23
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.