Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

UWAGA! Ogłoszenie wyróżnione kolorem oraz oznaczone w kolumnnie, zawiera rozstrzygnięcie.

Ogłoszenia archiwalne
następna strona »
rodzaj nazwa rozstrzyg-
nięcie
data
ogłoszenia
praca Nabór nr 10/2022 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym 2022-07-29 13:01:41
organizacje pozarządowe Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - tryb pozakonkursowy 2022-07-26 14:27:30
komunikaty Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki numer 401/6, położonej w obrębie Ognica 2022-07-14 14:02:02
komunikaty Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 139/4 obręb Trzcińsko Zdrój 1 tak 2022-05-09 08:39:32
komunikaty Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 529/4 obręb Ognica tak 2022-06-06 10:42:12
komunikaty Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 190/6 obręb Strzelczyn tak 2022-06-06 10:58:43
komunikaty Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 139/9 obręb Trzcińsko Zdrój tak 2022-06-06 10:36:56
komunikaty Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 139/7 obręb Trzcińsko Zdrój tak 2022-06-06 10:29:59
komunikaty Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 3/15 obręb Sitno tak 2022-06-06 10:54:17
komunikaty Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 3/13 obręb Sitno tak 2022-06-06 10:50:11
komunikaty Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych - rzeka Tywa, działka nr 273, obręb Lubanowo 2022-07-08 07:45:42
komunikaty Karta informacyjna na temat wniosku rozbudowa, przebudowa wraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzicńsku-Zdroju budowa elektrowni fotowoltaicznej Nawodna D2 2022-07-06 09:52:44
komunikaty Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej "Dolna Odra PV2" o mocy 999,6 kWp, dz. nr 118/39 (obecnie działka nr 118/56) w obrębie ewidencyjnym Pniewo 2022-07-01 11:29:30
komunikaty Karta informacyjna na temat wniosku - zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 202/2020 z dnia 28 maja 2020 r. obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej "Dolna Odra PV1", na terenie działki nr 118/39 w obrębie ewidencyjnym Pniewo. 2022-06-30 11:02:06
komunikaty Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie pedagogów/nauczycieli/psychologów/logopedów/fizjoterapeuty do realizacji w roku 2022 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Gryfińskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" tak 2022-06-03 09:34:08
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.