Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Komunikaty

Wykaz pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu w Gryfinie zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej w części do oddania w najem. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości KW SZ1Y/00045773/2
pomieszczenie użytkowe z przeznaczeniem na bankomat wraz z udziałem w częściach wspólnych, znajdujące się w budynku usytuowanym na działce nr 21/55 o pow. 0,2882 ha, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, przy ul. 11 Listopada 16d.
Powierzchnia nieruchomości pow. użytkowa – 8,48 m2
Opis nieruchomości Przedmiotem najmu jest część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 21/55, na którą składa się pomieszczenie użytkowe usytuowane na parterze budynku wraz z udziałem w częściach wspólnych, z przeznaczeniem na bankomat.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość zabudowana jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, przeznaczonym na potrzeby biurowe. Nieruchomość jest wykorzystywana jako siedziba Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Nieruchomość leży w centrum miasta Gryfino, na osiedlu Górny Taras, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości  
Cena nieruchomości

 

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 043,04 zł – miesięczny czynsz najmu brutto
500,00 zł – miesięczna zryczałtowana opłata eksploatacyjna brutto
Terminy wnoszenia opłat 14 dni od daty wystawienia faktury
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacja opłat może być dokonywana nie częściej niż raz w roku
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług lub decyzji właściwych organów.
Informacje o przeznaczeniu
do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Pomieszczenie znajdujące się w budynku usytuowanym na działce nr 21/55 zostało przeznaczone do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, z przeznaczeniem na bankomat.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 

data opublikowania: 2023-09-26 08:19:54
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-26 08:19:54

Strona odwiedzona 226 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.